Welkom > Beheer & OnderhoudBeheer & Onderhoud

Beheer en Onderhoud Bouwkundig Vastgoed

Te weinig ondernemers anticiperen bij de aankoop van een bedrijfspand op de onderhoudskosten hiervan, terwijl die toch prima te ramen zijn. Een bouwkundige inspectie vr de aankoop van een bedrijfspand, inclusief een kostenraming voor de toekomstige onderhoudslasten, is aan te raden.

Bouwtechnisch Buro Nijs kan u hierin ondersteunen, te weten als onafhankelijk bureau, zoals een aannemer dit niet kan. Het opstellen van een meerjaren onderhouds prognose geeft een goede basis om de kosten per jaar,  de gemiddelde reservering per jaar en de meerjarenplanning voor de komende 10 of 20 jaar inzichtelijk te maken.

Het opstellen van een meerjaren onderhouds prognose bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Inventarisatie bestaande pand, ter plaatse
  • Inventarisatie bestaande gegevens (tekeningen e.d.)
  • Opzetten raamwerk Meerjarenbinnenonderhoudsplanning
  • Opname / Uitgebreide inspectie, ter plaatse
  • Verwerken gegevens in Meerjarenbinnenonderhoudsplanning


Bouwkundig Buro Nijs maakt hierbij gebruik van gespecialiseerde software, om zo een gestructureerd en gebruiksvriendelijk overzicht te krijgen van de verschillende (onderhoudsgevoelige) elementen in een gebouw, bv. spuitwerk plafonds etc.
Bouwkundig Adviesburo Nijs