" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; $o .= contactUs(); } } /**************************************************************************** * Function Definitions * ****************************************************************************/ /* * Create HTML contact us email form. */ function contactUsEmailForm($mode, $code, $name, $email, $subject, $content) { GLOBAL $plugin_tx,$plugin_cf,$PHP_SELF; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); $o = "
\n" . "" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n" . '' . "\n" . '' . '' . "\n"; if($mode == "logged_in") { $o .= '' . "\n" . '' . "\n"; } else { $o .= '' . "\n". '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n" . '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; } $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n". '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; if($mode == "secure" && $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] != "none") $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". '
' . $plugin_tx[$plugin]['name'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['email'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['subject'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['text'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['code'] . '' . getCaptchaHtml("contactus_captcha", $code, (int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_image_width'], (int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_image_height'], $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt'], $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode']) . '
' . "\n"; return $o; } /* * Function to create and handle contact form (Top Level Function). * */ function contactUs() { GLOBAL $plugin_tx,$plugin_cf,$sn,$pth,$_SESSION; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); checkGD(); if(isset($_SESSION['username'],$_SESSION['fullname'], $_SESSION['email'], $_SESSION['sessionnr']) && $_SESSION['sessionnr'] == session_id()) $mode = "logged_in"; else $mode = "secure"; $ERROR = ""; $o = ""; // Get form data if available $action = isset($_POST['action']) ? $_POST['action'] : ""; $name = htmlspecialchars(isset($_POST['name']) ? $_POST['name'] : ""); $email = htmlspecialchars(isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : ""); $subject = htmlspecialchars(isset($_POST['subject']) ? $_POST['subject'] : ""); $content = htmlspecialchars(isset($_POST['text']) ? $_POST['text'] : ""); $captcha = isset($_POST['captcha']) ? $_POST['captcha'] : ""; $validate = isset($_POST['validate']) ? $_POST['validate'] : ""; // Form Handling if($action == "contact_us") { if($mode == "secure" && $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] != "none") { if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "image") $code = md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']); elseif($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "formula") eval('$code=' . md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']) . ";"); if($validate == "" || strtolower($validate) != $code) $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_validation'] . "
 • "; } if($name == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_name'] . "
 • \n"; if($email == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_email'] . "
 • \n"; elseif (!preg_match("/^[^\s()<>@,;:\"\/\[\]?=]+@\w[\w-]*(\.\w[\w-]*)*\.[a-z]{2,}$/i",$email)) $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_email_invalid'] . "
 • \n"; if($subject == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_subject'] . "
 • \n"; if($content == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_text'] . "
 • \n"; if($ERROR != "") $o .= '' . $plugin_tx[$plugin]['error'] . "\n" . "\n"; else { // prepare email content for contact email $content = $content . "\n"; // send email mail( $plugin_cf[$plugin]['email'], $subject, $content, 'From: ' . $name . " <" . $email . ">\r\n" . 'Cc: ' . $email . "\r\n" . 'Reply-To: ' . $email ); $o .= "" . $plugin_tx[$plugin]['contactussent'] . ""; return $o; } } // Form Creation if($mode == "secure") { if($captcha == "" || md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']) == "") { if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "image") $code = generateRandomCode((int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_chars']); else if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "formula") $code = generateCaptchaFormula((int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_chars']); else $code = ""; } else $code = md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']); $o .= contactUsEmailForm($mode, $code, $name, $email, $subject, $content); } else $o .= contactUsEmailForm($mode, "", $_SESSION['fullname'], $_SESSION['email'], $subject, $content); return $o; } /* * This function creates a link for a secure email form (Top Level Function). */ function contactuslink() { GLOBAL $plugin_cf, $plugin_tx, $sn, $su; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); if(isset($su) && urldecode($su) == html_entity_decode(preg_replace("/ /", "_", $plugin_tx[$plugin]['contact_us']))) $o .= "\n" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; else $o .= "\n' . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; return $o; } ?> Bouwkundig Adviesburo Nijs - Vluchtweg Plattegronden
   
   

   
  Welkom > Vluchtweg Plattegronden
   


   
   

  Vluchtweg Plattegronden

  Op het gebied van brandveiligheid zijn, naast blustoestellen en noodverlichting, ook vluchtwegplattegronden vereist. ZoŽn plattegrond wordt veeal op centrale plaatsen in een gebouw opgehangen, waarop voor eenieder duidelijk de handelingen bij brand of calamiteiten staan aangegeven.

  Bouwtechnisch Buro Nijs kan het vereiste aantal plattegronden, in overleg met de brandweer, voor u verzorgen. Hieronder treft u een voorbeeld aan, welke uiteraard in uw eigen huisstijl kunnen worden uitgevoerd.

  Zo hebben wij in de afgelopen jaren al diverse winkelketens, hotels en zorginstellingen van deze vluchtwegplattegronden voorzien.

  Tijdens de opname ter plaatse zal onze medewerker tevens een veiligheidsschauw doen en zal hiervoor een korte samenvattende brandveiligheidsrapportage gemaakt worden. Zo heeft de opdrachtgever tegelijkertijd weer eens een scherp beeld van waar het in zijn pand aan schort.


   
   
   
  Bouwkundig Adviesburo Nijs