Welkom > Om te weten > Veranderde regelgeving
 


 
 

Veranderde regelgeving

Per 1 januari 2015 is er op het gebied van bouwregelgeving weer het één en ander gewijzigd. Hieronder een selectie uit de belangrijkste veranderingen.

Nieuwe eisen voor energieprestatie en thermische isolatie van nieuwe gebouwen

Per 1 januari is de energieprestatie eis (EPC) voor bijna alle gebruikscategoriën uit het Bouwbesluit aangescherpt. Zo is de EPC voor woningen van 0,6 aangescherpt naar 0,4 en voor bijvoorbeeld kantoren van 1,1 naar 0,8. Lees hier meer over dit onderwerp

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen makkelijker met elkaar samenwerken bij bedrijfsvoerende en uitvoerende taken dankzij de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast krijgen gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene besturen van waterschappen meer tijd om de begroting van een samenwerkingsverband te bestuderen en daarmee meer invloed uit te oefenen. Lees hier meer over dit onderwerp.

Zorgplicht veiligheid woninginstallaties

Op 1 januari is artikel 1a van de Woningwet gewijzigd. Doel hiervan is het verder verduidelijken van de zorgplicht van eigenaren/gebruikers van bouwwerken inzake de veiligheid en gezondheid van hun bouwwerk. Nieuw is hierin dat het bevoegd gezag een onderzoek naar de kwaliteit van woninginstallaties kan eisen. Leer hier meer over dit onderwerp

BTW tarief Bouwwerkzaamheden

Niet zozeer een wijziging, maar een verlenging van een maatregel, namelijk de tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud bij woningen is verlengd tot 1 juli 2015.

Bron: rijksoverheid
 
 
 
Bouwkundig Adviesburo Nijs