" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; $o .= contactUs(); } } /**************************************************************************** * Function Definitions * ****************************************************************************/ /* * Create HTML contact us email form. */ function contactUsEmailForm($mode, $code, $name, $email, $subject, $content) { GLOBAL $plugin_tx,$plugin_cf,$PHP_SELF; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); $o = "
\n" . "" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n" . '' . "\n" . '' . '' . "\n"; if($mode == "logged_in") { $o .= '' . "\n" . '' . "\n"; } else { $o .= '' . "\n". '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n" . '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; } $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n". '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; if($mode == "secure" && $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] != "none") $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". '
' . $plugin_tx[$plugin]['name'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['email'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['subject'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['text'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['code'] . '' . getCaptchaHtml("contactus_captcha", $code, (int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_image_width'], (int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_image_height'], $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt'], $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode']) . '
' . "\n"; return $o; } /* * Function to create and handle contact form (Top Level Function). * */ function contactUs() { GLOBAL $plugin_tx,$plugin_cf,$sn,$pth,$_SESSION; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); checkGD(); if(isset($_SESSION['username'],$_SESSION['fullname'], $_SESSION['email'], $_SESSION['sessionnr']) && $_SESSION['sessionnr'] == session_id()) $mode = "logged_in"; else $mode = "secure"; $ERROR = ""; $o = ""; // Get form data if available $action = isset($_POST['action']) ? $_POST['action'] : ""; $name = htmlspecialchars(isset($_POST['name']) ? $_POST['name'] : ""); $email = htmlspecialchars(isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : ""); $subject = htmlspecialchars(isset($_POST['subject']) ? $_POST['subject'] : ""); $content = htmlspecialchars(isset($_POST['text']) ? $_POST['text'] : ""); $captcha = isset($_POST['captcha']) ? $_POST['captcha'] : ""; $validate = isset($_POST['validate']) ? $_POST['validate'] : ""; // Form Handling if($action == "contact_us") { if($mode == "secure" && $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] != "none") { if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "image") $code = md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']); elseif($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "formula") eval('$code=' . md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']) . ";"); if($validate == "" || strtolower($validate) != $code) $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_validation'] . "
 • "; } if($name == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_name'] . "
 • \n"; if($email == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_email'] . "
 • \n"; elseif (!preg_match("/^[^\s()<>@,;:\"\/\[\]?=]+@\w[\w-]*(\.\w[\w-]*)*\.[a-z]{2,}$/i",$email)) $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_email_invalid'] . "
 • \n"; if($subject == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_subject'] . "
 • \n"; if($content == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_text'] . "
 • \n"; if($ERROR != "") $o .= '' . $plugin_tx[$plugin]['error'] . "\n" . "\n"; else { // prepare email content for contact email $content = $content . "\n"; // send email mail( $plugin_cf[$plugin]['email'], $subject, $content, 'From: ' . $name . " <" . $email . ">\r\n" . 'Cc: ' . $email . "\r\n" . 'Reply-To: ' . $email ); $o .= "" . $plugin_tx[$plugin]['contactussent'] . ""; return $o; } } // Form Creation if($mode == "secure") { if($captcha == "" || md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']) == "") { if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "image") $code = generateRandomCode((int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_chars']); else if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "formula") $code = generateCaptchaFormula((int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_chars']); else $code = ""; } else $code = md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']); $o .= contactUsEmailForm($mode, $code, $name, $email, $subject, $content); } else $o .= contactUsEmailForm($mode, "", $_SESSION['fullname'], $_SESSION['email'], $subject, $content); return $o; } /* * This function creates a link for a secure email form (Top Level Function). */ function contactuslink() { GLOBAL $plugin_cf, $plugin_tx, $sn, $su; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); if(isset($su) && urldecode($su) == html_entity_decode(preg_replace("/ /", "_", $plugin_tx[$plugin]['contact_us']))) $o .= "\n" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; else $o .= "\n' . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; return $o; } ?> Bouwkundig Adviesburo Nijs - Beheer & Onderhoud

  Welkom > Beheer & Onderhoud  Beheer & Onderhoud

  Beheer en Onderhoud Bouwkundig Vastgoed

  Te weinig ondernemers anticiperen bij de aankoop van een bedrijfspand op de onderhoudskosten hiervan, terwijl die toch prima te ramen zijn. Een bouwkundige inspectie vr de aankoop van een bedrijfspand, inclusief een kostenraming voor de toekomstige onderhoudslasten, is aan te raden.

  Bouwtechnisch Buro Nijs kan u hierin ondersteunen, te weten als onafhankelijk bureau, zoals een aannemer dit niet kan. Het opstellen van een meerjaren onderhouds prognose geeft een goede basis om de kosten per jaar,  de gemiddelde reservering per jaar en de meerjarenplanning voor de komende 10 of 20 jaar inzichtelijk te maken.

  Het opstellen van een meerjaren onderhouds prognose bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Inventarisatie bestaande pand, ter plaatse
  • Inventarisatie bestaande gegevens (tekeningen e.d.)
  • Opzetten raamwerk Meerjarenbinnenonderhoudsplanning
  • Opname / Uitgebreide inspectie, ter plaatse
  • Verwerken gegevens in Meerjarenbinnenonderhoudsplanning


  Bouwkundig Buro Nijs maakt hierbij gebruik van gespecialiseerde software, om zo een gestructureerd en gebruiksvriendelijk overzicht te krijgen van de verschillende (onderhoudsgevoelige) elementen in een gebouw, bv. spuitwerk plafonds etc.
  Bouwkundig Adviesburo Nijs